Pertubuhan Bela Didik Anak-anak Yatim Islam (BEDAYA) Daerah Kulim dan Bandar Baharu.
No. 3, Jalan Bukit, 09000 Kulim, Kedah Darul Aman.
No.Pendaftaran: 989/91 Kedah    Tel: 04-490 2816    Faks: 04-495 7157    E-Mel: admin_at_bedaya.org.my

Laman Web ini akan dikemas-kini
pada awal tahun 2011.
Laman Utama
Maklum Balas
Carian
Aktiviti  Ke belakang
Naik
Ke hadapan

Organisasi Prasarana Penghuni Aktiviti Kalendar Sumbangan

Aktiviti/Jadual Harian
Lawatan ke Johor
Beraya d. Sultn Kedah
Demonstrasi F1
Pengawas&Mtor-Mntee
Motivasi 2 - Sik
Mesyt. Agung ke 11
Majlis Anugerah 2003
Motivasi 3 - BEDAYA
Bersama MPT. Bainun
Mesyt.Agung ke 12
Kenang Jasa 2005
Kemasukan 2005
Telok Senangin
Mentor Mentee 2005
Kelas Iqra B.Perda
New Page 1

Berbagai aktiviti telah dianjurkan oleh pihak BEDAYA. Objektif-objektif penting aktiviti-aktiviti tersebut di antara lain ialah untuk:-

  • menambah ilmu pengetahuan,
  • melihat dunia luar dengan lebih dekat,
  • menguji daya mental dan fizikal, dan
  • membina nilai-nilai kemasyarakatan yang berfaedah. 

Layarilah laman-laman aktiviti yang telah disediakan untuk mengenali dengan lebih lanjut.

Untuk sebarang pertanyaan atau pandangan berkenaan laman web kami, sila hubungi webmaster@bedaya.org.my.
Hak cipta terpelihara (Copyright)  2003 Pertubuhan Bela Didik Anak-anak Yatim Islam Daerah Kulim dan Bandar Baharu (BEDAYA).
Rekacipta oleh (Design by) Code Village Enterprise (PG 0023410-D), Junjong.
Gubahan terakhir: December 13, 2010